ועד אגודה שיתופית כפר-רות

חברי ועד אגודה


 בראון יהודה - יושב ראש ועדת האגודה

שמואל הרשקוביץ - חבר ועד

כהן מנשה - חבר ועד

פלדשטיין אמיר - חבר ועד

כהן נפתלי - חבר ועד

 

יוגב דוד מזכיר ועד האגודה

 • יצירת קשר
 • גלריה
 • עסקים
 • ועד אגודה
 • ועד מקומי
 • מידע קהילתי
 • אודות המושב
 • עמוד הבית

 • מזכיר ועד מקומי
  דביר רמתי 
   נייד      054-6666046
  08-9767923  טלפקס
  kfarut@gmail.com