איכות הסביבה

איכות הסביבה

ועד מקומי כפר רות רואה כערך עליון את השמירה על הניקיון והחזות של המושב
ולצורך כך הקים בשיתוף עם המועצה האזורי.

 מרכז מחזור קהילתי מתוך הכרה במחוייבות של כולנו
לקיים אורך חיים התומך באדם וסביבתו לאורך זמן.
דרך צרענות ירוקה, שימוש חוזר והפרדת פסולת למיחזור
נפחית את כמויות הפסולת ונשמור על הסביבה.
השינויים ביידים שלנו, למעננו ולמען הדורות הבאים.

במרכז המחזור ניתן למצא מגוון מיכלים ייעודיים:

קרטוניה - יש לקפל ולשטח את הקרטון לפני הכנסתו
מיכל בקבוקים - מיועד לבקבוקים ומיכלי פלסטיק 
מיכל מחזור זכוכיות - מיועד לבקבוקים מזכוכית ודברי זכוית שנכנסים למיכל
מיכל מחזור בגדים משמושים - מיועד לבגדים ודברי טקסטיל
מיכל למחזור נייר - מיועד לדברי נייר בלבד
מיכל למחזור סוללות - מועד לסולללות

טיאוט רחובות
המועצה האזורית מבצעת אחת לחודש טיאוט רחובות וכבישים על ידי רכב ייעודי

אשפה ביתית
ימי הפינוי הינם בימים ב', ה' בשעותר הבוקר
בכל חצר בית ישנו פח אשפה ירוק המיועד לאשפה ביתית בלבד.
פינוי האשפה מתייחס רק לפח האשפה מה שמסביב לא מפונה.

גזם וגרוטאות
פינוי הגזם והגרוטאות כגון: גזם, גרוטאות ביתיות (כורסא, ארון...) מתבצע ביום ראשון במהלך שעות הבוקר והצהריים
אסור להשליך פסולת רגילה, בניין קרטונים ושקיות ניילון.

בקרוב יוקמו ברחבי המושב פינות גזם.יש להקפיד לזרוק לפינות הגזם בלבד
אין לזרוק פסולת בניין מכל סוג שהוא לפינות הגזם.


פסולת בניין

חל איסור מוחלט לזרוק פסולת בניין ברחבי המושב!!!
על ציבור בוני/משפצי הבתים במושב מוטלת החובה לאסוף ולפנות את פסולת הבנייה, הנוצרת כתוצאה מעבודות הבנייה והשיפוץ.
(0)