פרויקטים ופיתוח

פרויקטים ופיתוח

במשך שנים ארוכות משקיע הועד המקומי תקציבים ומשאבים רבים
בפיתוח המושב. עם היכנסו של הועד המקומי לתפקידו בוצע מחשבה ונבנתה תוכנית בסיוע ושיתוף ראש המועצה האזורית והאגפים הרלוונטים. ובמהלך השנים יצאו אל הפועל פרוייקטים רבים. במגוון תחומים: פיתוח סביבתי, תחזוקת מבני ציבור, אחזקת ופיתוח תשתיות
וכו'.. להלן סקירה קצרה מהפרוייקטים המרכזיים שבוצעו בשנים האחרונות:

ניקיון והרמת נוף ברחבי המושב
לפני כשבע שנים בשיתוף המועצה האזורית בוצע ניקיון מאסיבי של פסולת ברחבי המושב והשטחים הציבוריים.
ומאז אנחנו מקפידים לשמור על כפר רות ירוקה ונקייה.

הרמת נוף בכל השטחים הציבוריים והחרושות.
ומאז אנחנו מקפידים מידי שנה להמשיך ולהרים נוף ולגזם במקומות הנדרשים.

פיתוח גינות חדשות ומוריקות, וטיפוח המדשאות

תיקון מדרכות - אף על פי כי מערכת המדרכות במושב ישנה והוקמה ביחד עם הקמת המושב.הועד והמועצה מבצעים תיקונים של המדרכות במקומיות הנדרשים. האחריות על תחזוקת המדרכות הינה של המועצה

תאורה בכביש ההיקפי - בשנים האחרונות שודרגה מרכזיית החשמל, ותוגברה התאורה לאורך הכביש הייקפי/בטחון.

מועדון קהילתי - הבמנה שהיה בשימוש פרטי ניתן לועד המקומי על ידי האגודה. בוצע שיפוץ נרחב והוא עומד היום לטובת התושבים

בית כנסת - שופת בשנים האחרונות על ידי תורמים והמועצה לרווחת קהל המתפללים במושב.

המושב הישן - הועד המקומי סייע לאגודה לנקות את המבנים ולפנות את הפסולת הרבה שהייתה קיימת במקום. למקום יש תוכנית אשר תפורסם בהמשך...

תוכנית ההרחבה - הועד המקומי בשיתוף ותוך סיוע לאגודה השקיע תקציבים לבניית תוכנית הרחבה ופיתוח למושב
מערכת המים לכיבוי אש - הועד המקומי סייע לאגודת המים בהחלפת ברזי כיבוי האש הקיימים והכשרתם למצב פעולה.

שער הכניסה למושב - בחודשים אלו הסתיים פרוייקט החלפת השער הישן. בשער חדש כולל התקנת מעבר תיקני להולכי רגל. 

גן הילדים (גן קשת) - הועד המקומי עומד לרשות צוות הגן וההורים בכל נושא ומסייע רבות באופן שוטף ובפרויקטים(התקנת משטח גומי דשא, הצללה) ובקרוב פגולה בכניסה לגן. 

כל הפרויקטים שבוצעו ואלו שיצאו לביצוע בהמשך הן תולדה של מחשבה רבה תוך עמידה בתקציב אשר מועבר מהמועצה.
זה המקום להודות לראש המועצה שמעון סוסן ןמנהלי האגפים על העזרה והתמיכה לאורך כל שנים בפרויקטים השונים.
(0)